top of page

Stiahnutie ornice

23. 9. 2022

Prvým krokom bolo vytýčenie jestvujúcich sietí a ich viditeľné označenie v teréne.

Prvým krokom bolo vytýčenie jestvujúcich sietí a ich viditeľné označenie v teréne, aby nedošlo k ich poškodeniu ťažkými mechanizmami. Nasledovalo stiahnutie ornice v hrúbke 20 – 30cm. Ornica bude neskôr použitá pri finálnych terénnych a záhradných úpravách. Na stiahnutie ornice plynulo naväzujú hrubé terénne úpravy, všetky potrebné výškové úpravy a prvotné rozčlnenie parciel.


bottom of page