top of page

Výstavba domov FAMILY a FAMILY+

28. 4. 2023

Výstavba prvých dvojdomov B1 - B10

Súčasne s výstavbou 2. podlažia prvých troch domov A1 - A3 napredujeme s výstavbou prvých dvojdomov B1 - B10. Začali sme zo severnej strany domom B10 a postupujeme až po dom B1.

bottom of page