top of page

Stavebné povolenie

31. 1. 2022

Všetky stavebné povolenia a príprava realizácie.

Stavebné povolenia boli vydané všetky stavebné povolenia a začala príprava realzácie. V prvej etape projekt ráta s výstavbou 25 rodinných domov v spodnej časti obytného súboru, hneď pri napojení na štátnu cestu. Začal výber dodávateľov a partnerov projektu, vypracoval sa harmonogram stavby a situácia zariadenia staveniska.

bottom of page