top of page

Spustenie trafostanice

28. 4. 2022

Spustenie trafostanice pre obytný súbor Tempus Park Rozhanovce

V spolupráci s VSD sme pred začatím samotných prác na obytnom súbore ako prvý krok zabezpečili osadenie a napojene novej trafostanice. Spolu s napojním trafostance bola zrealizovaná aj príprava na optické pripojenie internetu.


bottom of page