top of page

Osadenie unimobuniek

13. 7. 2022

Osadenie stavebných unimobuniek a toaliet pre obytný súbor Tempus Park Rozhanovce

Pred začatím výstavby bolo potrebné zabezpečiť a zrealizovať zariadenie staveniska. Zahŕňa kanceláriu stavbyvedúceho, šatne, sociálne zaradenia sklad náradia ako aj vyhradený a strážený priestor pre mechanizmy a stavebný materil.


bottom of page