top of page

Druhé podlažie domov COMFORT

31. 5. 2023

Vymurovanie obvodov a strechy druhého podlažia

Do konca mája sme stihli vymurovať obvodové múry druhého poschodia domov COMFORT a pripravujeme ich zastrešenie. Súčasne pokračujú intenzívne práce na výstavbe domov FAMILY a FAMILY+.

bottom of page