top of page

Váš nový domov sa už stavia

Construction in full swing

from 19. 2. 2023

Timeline

From the meadow to the house

Here you can see the history of the real construction steps:

31. 5. 2023

Druhé podlažie domov COMFORT

Druhé podlažie domov COMFORT

31. 5. 2023

Vymurovanie obvodov a strechy druhého podlažia

28. 4. 2023

Výstavba domov FAMILY a FAMILY+

Výstavba domov FAMILY a FAMILY+

28. 4. 2023

Výstavba prvých dvojdomov B1 - B10

31. 3. 2023

Vytiahnutie prvého poschodia domov COMFORT

Vytiahnutie prvého poschodia domov COMFORT

31. 3. 2023

Vybudovanie prvého podlažia prvých troch rodinných domov

16. 11. 2022

Základové dosky prvých troch domov

Základové dosky prvých troch domov

16. 11. 2022

Zaliate základové dosky prvých troch domov A1, A2, A3

22. 2. 2023

Navážanie tvárnic

Navážanie tvárnic

22. 2. 2023

Navážanie obvodových tvárnic

23. 9. 2022

Stiahnutie ornice

Stiahnutie ornice

23. 9. 2022

Prvým krokom bolo vytýčenie jestvujúcich sietí a ich viditeľné označenie v teréne.

21. 7. 2022

Oplotenie staveniska

Oplotenie staveniska

21. 7. 2022

Oplotenie staveniska a zabezpečenie kamerovým systémom

13. 7. 2022

Osadenie unimobuniek

Osadenie unimobuniek

13. 7. 2022

Osadenie stavebných unimobuniek a toaliet pre obytný súbor Tempus Park Rozhanovce

28. 4. 2022

Spustenie trafostanice

Spustenie trafostanice

28. 4. 2022

Spustenie trafostanice pre obytný súbor Tempus Park Rozhanovce

31. 1. 2022

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie

31. 1. 2022

Všetky stavebné povolenia a príprava realizácie.

26. 9. 2023

Hrubá stavby komplet 1. etapy

Hrubá stavby komplet 1. etapy

26. 9. 2023

Takmer komplet hrubá stavba 1. etapy - 25 domov hotová

21. 10. 2022

Výkopové práce a základové pásy

Výkopové práce a základové pásy

21. 10. 2022

Výkopové práce a základové pásy prvých troch domov A1, A2, A3

31. 7. 2023

Druhé podlažie dvojdomov FAMILY a FAMILY+

Druhé podlažie dvojdomov FAMILY a FAMILY+

31. 7. 2023

Vymurovanie obvodov a druhého podlažia

06b-uprava_edited.jpg

Chcete vedieť ako napredujeme?

Leave us a contact and you will be informed regularly

Ďakujeme Vám za záujem

bottom of page